Listy nazwisk obywateli polskich uśmierconych


na terenie ZSRR w latach 1944 - 1956

  

 
Artykul.html
powrótArtykul.html


Wykazy nazwisk obywateli polskich zmarłych, straconych, zabitych i zaginionych na terenach ZSRR.

Niektóre Miejsca Pamięci Narodowej a) transporty więźniów z terenów Polski do łagrów ZSRR w latach 1944 - 1956, b) przybliżona lokalizacja obozów 283 oraz 388 i licznych podobozów Stalinogorska.